Biologisk mangfold på Raet

Rune Sævre

299,00 kr

Raet nasjonalpark, en rygg av rullestein, tang, sand og grus. Raet nasjonalpark er også krokete furutrær, et vell av ulike biotoper med busker, villtulipaner, sommerfugler og makrellterner.
Biologisk mangfold på Raet er en innføring i natur- og kulturhistorien til dette særpregete område langs sørlandskysten.

Rune Sævre
• Naturverner og biolog (hovedfag i botanikk), fastboende på Tromøya i snart 40 år.
• Har kunnskap og interesse for planter, dyr og folk på Raet.
• Ser egenverdien i biologiske mangfold og trusler for framtida.
• Deler kunnskap og opplevelser, trender og endringer for at Raet sikres for etterkommere.

Sævre har prinsippene: Forvalte. Formidle. Bevare.

På lager