Rekviem for et lite dampskip

Vera Henriksen

349,00 kr

Julaften 1937 forliste fjordbåten D/S Flink i Tvedestrandsfjorden. Alle om bord ble reddet. Med utgangspunkt i en virkelig hendelse presenterer Vera Henriksen oss for et stykke norsk kulturhistorie. Romanens personer er alle typiske for sin tid, bundet av forutsetningene i et miljø med mange sjøfolk. Gjennom deres knappe livshistorier skimter vi et skånselløst klatresamfunn som det nærmest er umulig å frigjøre seg fra. I denne boken spiller Vera Henriksen på nye strenger. I en lun, men også innstendig fortellertone, gir hun en perspektivrik skildring av slutten av en epoke i et egenartet samfunn.

«Men så gjør Vera Henriksen den bragd å skrive en fabel om mannskapet og passasjerene … slik at de stiger lys levende fram, ektefødte barn av sin tid og sitt miljø.» Magnus Bøe i Bergens Tidende

Vera Henriksen er først og fremst kjent for sine historiske romaner. Fra hun debuterte med Sølvhammeren i 1961 har hun hatt et stort publikum. Sine omfattende historiske kunnskaper har hun også benyttet i verk som Under seil mot det ukjente og Mot en verdens ytterste grense.

«Det er gledelig og utvilsomt velfundert når det lokale Bokhuset Forlag gir ut Rekviem for et lite dampskip i en ny utgave. Boken har vært utsolgt fra Aschehoug Forlag i en del år, og har vært etterspurt i antikvariatene. Så lenge boken har eksistert, har det pågått en diskusjon om den egentlig handler om personer som har levd, bare under andre navn. Tanken er nærliggende etter som Vera alltid gjorde seg flid med å skrive så tett opp til de historiske faktaene som mulig. Rekviem for et lite dampskip danner et unntak også på denne måten.» Petter Henriksen, sønn til Vera Henriksen

| Bestillingsvare |

Cookies settings
Bokhuset Tvedestrand cookies-innstillinger
×