Tidevann

Knut Brøndelsbo

349,00 kr

Hva er tid? Er det noe man skaper selv? Lineært eller syklisk, alt etter eget ønske? Jeg vet ikke, men noen ganger oppleves fortid og nåtid som et sammenhengende mønster. En vev hvor motivet er slekten, og tiden selv er både innslag og renning. En slik opplevelse hadde jeg da jeg kom over et lite dokument som min far hadde forfattet. Skrivet fra min far åpnet seg som et tidsvindu inn til slektens liv og levnet i en vanskelig tid både for enkeltmennesker og Norge som nasjon. Jeg kjente tilhørigheten til mine forfedre og familien, og transponerte egne opplevelser og erfaringer til denne tiden. Det er en tid for alt, også for å møte seg selv. Hovedpersonene i historien er den unge skipperen og den danske adelsdamen som ble hans kone. Tidskoloritten er før og etter Napoleonskrigen, og før og etter oppløsningen av Danmark-Norge. Skildringen av liv og levnet hos en sjøfartsfamilie har en historisk basis i skrivet fra min far. Knut Brøndelsbo er født og oppvokst i Tvedestrand. Han har erfaring som kokk både i marinen og i utenriksfart samt i egne virksomheter innen hotell og restaurant. Med hovedfag i pedagogikk har han jobbet som veileder og med undervisning i videregående skole og høyskole.

På lager