Bjørgulv Myhola – Den siste av dei gamle

Svein Inge Olsen

380,00 kr

«Den siste setesdølen av faren tid og tankemåte, Bjørgulv Myhola. Han er den einaste informanten i manns minne i dag til «Gamalt or Sætesdal», sa Hallvard T. Bjørgum om Bjørgulv. Svein Inge Olsens bok har allereie blitt trykt i fire opplag. Sjølv seier han om prosjektet: «Eg visste allereie for tjue år sidan, då eg skreiv «Kjempa for Norge», at eg var nøydd til å skriva historia om oldefar. I denne tida då vi har stoppa opp og vorte meir mottakelege for å tenkja annleis, tenkte eg at no må Bjørgulv Myhola få sleppa til. Orda som har rulla i meg sidan, er noko kunstnaren Olav Bjørgum sa: «Han var den siste av dei gamle. Vi må ikkje sleppa taket i det den siste av dei gamle sa, og soga om korleis han levde».

På lager

Cookies settings
Bokhuset Tvedestrand cookies-innstillinger
×