Steder og stedsnavn i Tvedestrand

Solveig A Røvik

399,00 kr

Stedsnavn forteller historie, – om steder og folk.
Stedsnavn forteller om levd liv – om aktivitet og levekår.
I boka beskrives leveveier, bosetting, industri og annen næring.

I 1960 ble de tre kommunene Dypvåg, Tvedestrand og Holt slått sammen. Tvedestrand kommune består i dag av kystsamfunn og bondekultur. Tidligere var mye ferdsel basert på sjøveien, etter hvert har landeveien tatt mer og mer over. Det har skjedd en enorm utvikling fra fortidens kjerreveier, Vestlandske hovedvei til dagens nye E18 som går gjennom kommunen.

En bok om steder og stedsnavn, må nødvendigvis basere seg på utvelgelser. Noen vil derfor savne navn og tema. Endel navn og historier har også flere betydninger. Derfor vil kanskje ikke alle være enig i alt. Boken er ikke et etymologisk, vitenskapelig verk, men et forsøk på å samle og beskrive stedsnavn i kommunen vår. Noen navn har opprinnelse med vitenskapelig forklaring, andre har oppstått av form, folk og ulike historier. Noen navn er eldre og fra norrøn tid, andre har oppstått i nyere tid.
I arbeidet med boken har vi fartet mye på kryss og tvers. Vi har vært på nye steder, og har hatt mange hyggelige, spennende turer til små og store plasser, både til lands og vanns, med bil, båt og til fots. Vi håper boken kan inspirere andre, til å gjøre seg bedre kjent rundt i kommunen, og finne glede i å utforske og fundere videre på navn og historier.

På lager
Flere kan skaffes.

Cookies settings
Bokhuset Tvedestrand cookies-innstillinger
×